Ruiny zabytkowego kościoła to nie jedyna atrakcja Trzęsacza. Przez miejscowość przebiega 15 południk, czyli linia na powierzchni Ziemi o kształcie zbliżonym do półokręgu, która łączy oba bieguny. 15 południk ma szczególne znaczenie – to on wyznacza czas środkowoeuropejski.