Skip to content Skip to footer

stojí za to vidět

Muzeum mořského rybolovu v Niechorze

Návštěvníci se seznámí s historií Pomořanska, s tradicemi a kulturou mořského rybolovu. Návštěva muzea je skvělým nápadem pro jeden z vrcholů výletu přímořskou úzkokolejkou.

Nejdůležitějším cílem Muzea mořského rybolovu je zprostředkovat znalosti o místní rybářské kultuře. Exponáty tam pocházejí od místních rybářů a obyvatel a také ze sbírek Základní školy. K vidění jsou mimo jiné: rybářské nářadí, čluny, exempláře ryb, dokumenty a fotografie související s mořským a jezerním rybolovem.