Skip to content Skip to footer

nabídka pro školy

Proč se Trzęsacz otřásl?

V programu:

Návštěva MuzeONu – Multimediálního muzea v Trzęsaczi

Naučná cesta po 15. poledníku – přibližně hodinová naučná vycházka s průvodcem. Témata: kulturní dědictví Trzęsacze a regionu, památky, včetně: zřícenina kostela v Trzęsaczi, vyhlídková plošina, historické a geografické zajímavosti Trzęsacze a úžasné legendy související s tímto místem, význam 15. poledníku

Každý účastník získává „Evropské osvědčení o pobytu na 15. poledníku“

Oběd – řemeslná pizza + balená voda

Každý účastník získává „Evropské osvědčení o pobytu na 15. poledníku“

Program je realizován celoročně – určeno pro základní školy. Realizováno v polštině nebo němčině

Cena: 89 PLN/osoba

Cena s převodem: 139 PLN/os. (pohodlný autobus na trase Štětín-Trzęsacz)

Trvání programu – cca. 3 hodiny*.

*Cena a čas kalkulovány pro minimálně 40 plně zaplacených účastníků. Na každých deset dětí – jeden opatrovník zdarma.